Singlay - Ndakusowa
Name of album : Ndakusowa Genre :RnB
Thumbnail

Click here to download this song >> Desktop | Mobile


INTRO
Its your boy Singlay

VERSE 1
Chimwemwe changa nthawizina chimadzabwelera m'mbuyo
Makamaka ndikakumbukira nthawi yomwe takhala limodzi
Ndithudi sindinkaganizira kuti ungadzachoke chonchi
koma chinachake chimandiuza kuti uli ku paradizo (paradizo)

CHORUS
Ngakhale ndikudziwa uli pabwino koma ndakusowa-ah
Ngakhale ndikudziwa uli pabwino koma ndakusowa
Iwe ndakusooowa ndakusowa-ah x2
oh noh

VERSE 2
Ndikamakhala nthawizina ndimangokhetsa misonzi
makamaka ndikakumbukiraaah zoti iweyo unapita
Kungochoka osatitsanzika? Kodi kukhala amatero?
Chonchobe poti ndi chikonzero cha mwiniwake Mulungu

CHORUS
Ngakhale ndikudziwa uli pabwino koma ndakusowa-ah
Ngakhale ndikudziwa uli pabwino koma ndakusowa oooh

BRIDGE
Ndikuyenera kudziphunzitsa kumwetulira nkamayang'ana chithunzi chako
poti padzikolino palibe wamuyayaaaaaaaah!
Ndikuyenera kusiya kulira poti chiyembekezo chilipo oh
kuti tsikulina tidzaonanaah

CHORUS

Iwe ndakusowa x4
Ndakusowa x2
Oh noh x 5