Piksy - Tsoka Liyenda
Name of album : Tsoka Liyenda Genre :Hip Hop
Thumbnail

Click here to download this song >> Desktop | Mobile


Kumbire adanka nawo /

Palibe akanakhonza /

Anasiya pa dzuwa anawo

/ Anayesa ndi malodza /Ankati satana

/ Wakhala pa nsana / Kuyamba kudana

/ Kufuna kuphana Kuthana /

Nzosauzana /

Nthawi yakwana /

Buluzi wa easy chitseko cha mpana


CHORUS


Anapita ndi nyanga zomwe kumanda / Anapita ndi nyanga zomwe kumanda /

Ayo Tsoka Liyenda / Ayo Tsoka Liyenda


Bambo awa anali chikhwaya /

Ana moyo wawo sanamve kuwawa / Ku school akapita amathawa / Zinavuta ndi za nchere analawa / Yes Sanauzidwe za moyo / Anapeza bwanji makolo/Chuma/Moyo unakoma/Opanda zo khoma/Kupeza izo afuna/Ohh dzi ana ulesi/Bambo awo atsamira nkono


Akuti zonsezi /Ndi curse/Chayabwa chitedze/Mavuto pang'ono see they stressed/


CHORUS


Mudziwaphunzitsa ana/SiKupangira pa mawa/Asamayese ngati ophweka moyo/Mukadzapita adzakhala akapolo/ Musama yiwale/Kuti zanu munapanga kale/Nzeru zanu sizingatsale/Mungadzavutitse abale/Mdzakolola zomwe mudzale/Chuma ichi sangasamale/Ngati panopa simuphunzitsa/Mapangidwe ake mukumpusitsa/Tsoka ilo


CHORUS