Astabo - Undimamatile
Name of album : Undimamatile Genre :RnB
Thumbnail

Click here to download this song >> Desktop | Mobile


Undimamatile Lyrics

(Verse 1)

Usamakhumudwe dzikoli ndi choncho, usamafooke Moyowu ndi choncho, kulakwirana sikulephera, kususulana sikukanika mchikondi, chofunika undigwiritse undikakamile, Chofunika undigwiritse usagive msanga...

(Hook)

Ndimakukonda, Ndimakufiiila, nchifukwa chake ndinena..Undima..ma..ma..ma..ma..ma..ma..ma..ma..ma..ma..mati..lirebe iwe..Undima..ma..ma..ma..ma..ma..ma..mati..lirebe iwe eeeh..
Undimamatile ndikumamatile Undimamatile ndikumama.. mamamamatilebe iwee...Tikafika....

(Verse 2)

Pena ndimalakwitsa kukulakwira mnzangawe Pena ndimachita zodzikonda kukuswerako mtima, koma.. kulakwirana sikulephera, kususulana sikukanika mchikondi.. Chofunika undigwiritse undikakamile Chofunika undigwiritse usagive msanga...(back to chorus)

(Bridge)

Undimamatile ndikumamatile Undimamatile ndikumama..mamamama... undimaaaaaaaa, Ndikumaaaaaaa...,.